iASSET is een erg waardevolle tool voor het Hoogheemraadschap om al haar assets in de openbare ruimte te registreren en bij te houden.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Als aannemer willen wij 24/7 inzicht hebben in de prestatieniveaus van de te beheren objecten. iASSET is voor ons een goede applicatie die dit mogelijk maakt. Het is een makkelijk in gebruik te nemen applicatie en de ontwikkelaars van iASSET zijn altijd bereid mee te denken over verbeteringen.

 

Dura Vermeer Groep N.V.