De openbare buitenruimte

iASSET ondersteunt compleet beheer van de openbare buitenruimte. De thema’s zijn ontwikkeld met gespecialiseerde partners. Hoewel ze naadloos op elkaar aansluiten, zijn de thema’s ook modulair inzetbaar!

Verhardingen

Verhardingen beheren met de CROW beheersystematiek. Volledig CROW-gecertificeerd en geschikt voor alle typen verhardingen.

Gebouwen

Gebouwen beheren conform de NEN2767 inspectiemethodiek. Volledige onderhoudsplannen toevoegen en keuringsrapporten opslaan.

Meubilair

Straat-meubilair, verkeersborden, bankjes, afvalbakken en alle andere meubilair stukken in de openbare ruimte.

Groen

Maaibeheer, groenbeheer, Beeldkwaliteit, bestekcontrole maar ook volledige VTA controles voor bomen en onderhoudsplanningen.

Water

Beheer de geometrie, voer baggerplanning uit (slib-aanwas) en inspecteer oeverbeschoeiing conform de NEN2767-4 of via de CUR117 methodiek.

Verlichting

Storingregistratie, replace maar ook koppelingen met aannemers. Decomponeer het volledige areaal en houdt dit op orde met iASSET.

Kabels/leidingen

Beheer kabels via de IMKL en communiceer rechtstreeks naar de WIBON. Doe metingen en inspecties NEN3410/1010 op elektrotechnische installaties.

Spoor

Zowel lightrail als regulier spoor kan beheerd worden. Onderhoudsplanningen, custom inspecties en volledige risico-analyses kunnen toegevoegd worden.

VRI's

Kasten, Masten, Armaturen; de volledige kruising (incl. ondergrondse infra) kan in iASSET beheerd worden.

Speeltoestellen

Volledige inspectie conform NEN1176+1177 en eigen inspecties kunnen uitgevoerd worden. Inclusief onderhoud- en vervangingsplanning.

Rioolgemalen

Volledige decompositie in pompen, mechanische-, elektrische- en bouwkundige delen. Inclusief de BRL14020 en NEN3140/1010 inspectie en vervangingsplanning.

Sport

Sportvelden, Attributen, hekwerk en alle inspecties die op sportvelden moeten plaatsvinden inclusief al het onderhoud en een volledig overzicht van de kwaliteit.

Kunstwerken

Inspecteren conform de NEN2767-4, CUR 117, onderhoudsplanningen maken en volledige decomposities van kunstwerken (bruggen, sluizen, stuwen, kademuren) toevoegen.

Riolering

Riolering opslaan conform de GWSW 1.3 methodiek. data importeren via RIBX 1.3.2 en onderhoudsplanningen calculeren op basis van schadebeelden na inspecties.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Laat een van onze adviseurs je helpen bij het samenstellen van het pakket dat het beste bij je past.

+31 (0)341 760 799

info@iasset.nl