De sfeervolle Binnenstadscampus Universiteitskwartier, de prestigieuze International Campus Utrecht en tenslotte de innovatieve campus USP De Uithof, waarbij voor de laatste geldt dat het ca. 300 hectare groot is en waar op werkdagen zo’n 75.000 mensen verblijven. Je zult het maar moeten beheren. Universiteit Utrecht beheert het en binnenkort beheren ze het met iASSET.

De voorzieningen die op iedere campus worden aangeboden zijn heel divers. Met de gebouwen, kunst en cultuur, medische voorzieningen, sport en recreatie, vergader- en congresvoorzieningen, winkels, horeca en wonen, ben je al snel geneigd om zo’n campus te vergelijken met een stad als Gouda of Lelystad (beide met een inwoneraantal van circa 75.000). En voor wat betreft de te beheren assets klopt dat ook wel. Verhardingen, rioleringen, gebouwen, openbare verlichting, groen, kabels en leidingen, kunstwerken, verkeersborden, inrichtingselementen, watergangen enzovoorts.

“We gaan werken aan het verder verbeteren van de beeldkwaliteit van de verschillende onderdelen in de buitenruimte. Hoe staan de bomen erbij? Hoe zien de bankjes eruit? Daarnaast gaan we kijken naar de conditie van onze eigendommen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de kwaliteit van de wegen, voetpaden en bruggen?”, zegt Frank Kooiman, projectleider buitenruimte. “Uiteraard willen we dat onze terreinen er mooi en verzorgd uitzien én dat ze van goede kwaliteit zijn.”

In mei 2018 heeft een eerste demo plaatsgevonden voor de gezamenlijke Nederlandse universiteiten. Vervolgens heeft Universiteit Utrecht een meervoudig onderhandse aanbesteding voorbereid. En in februari 2019 heeft een multidisciplinair team van de Universiteit, waarin materiedeskundigheid en proces/juridische deskundigheid waren vertegenwoordigd, besloten dat iASSET het best scoorde op de gunningscriteria prijs en kwaliteit. De kwaliteit is beoordeeld op de professionaliteit van de iASSET organisatie, functionaliteit / integraal beheer en tenslotte gebruiksvriendelijkheid. De laatste twee aspecten zijn getoetst door middel van het demonstreren van enkele voorbereidde scenario’s aan de toetsingscommissie.

De toetsingscommissie is van mening dat iASSET goed aansluit bij de verwachtingen. Naast de zaken die je sowieso zou mogen verwachten van een goed beheersysteem, zijn de volgende opmerkingen uit de gunningsbeslissing, typerend voor iASSET:

  • Volgt marktontwikkelingen aan het front
  • Roadmap met regelmatig gebruikersoverleg
  • Maandelijkse updates binnen de licentie
  • Standaard normen in het programma
  • Volledig gevulde prijzenbibliotheek
  • Koppeling met conditie en beeldkwaliteit
  • Doorrekenen scenario’s met indexatie
  • Makkelijke snelle filtering
  • Snelle en intuïtieve rapportages

Kortom Universiteit Utrecht en iASSET hebben er zin in. Zin om aan de slag te gaan met opleiden en implementeren zodat er enthousiast (24/7) beheerd kan gaan worden.

We zeggen niet voor niets ……. Leuker kunnen we het WEL maken en makkelijker OOK!