In opdracht van de bouwagenda hebben Fred Westenberg en Robbert Bloksma uit naam van iASSET vorig jaar onderzoek gedaan naar de vervangingsopgave van civiele kunstwerken (i.e. Bruggen, Tunnels, Viaducten, Sluizen) waar de Nederlandse overheid (e.g. RWS, Provincies, Waterschappen en Gemeenten) de komende jaren mee te maken gaat krijgen. Uit deze kwantitatieve analyse blijkt dat Nederland de komende 25 jaar voor een grote opgave staat.

Onze dank gaat uit naar Anita Baas, programmamanager bij de Bouwagenda en Arie Bleijenberg van voor hun bijdragen aan de publicatie. Het rapport Civiele kunstwerken in Nederland “een beschrijving van typologieën, hoeveelheden en een inschatting van de vervangingsopgave waarmee de Nederlandse overheid de komende jaren te maken zal krijgen.” is op verzoek opvraagbaar via onderstaande link.

Op basis van dit rapport is vandaag, maandag 10 mei 2021, de studie Instandhouding civiele infrastructuur Proeve van landelijk prognoserapport vervanging en renovatie door TNO gepubliceerd. Deze is hier te downloaden: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2021/5/vernieuwing-oudere-infrastructuur-is-urgent/

Vraag hier het rapport Civiele kunstwerken in Nederland op: