iASSET is een erg waardevolle tool voor het Hoogheemraadschap om al haar assets in de openbare ruimte te registreren en bij te houden.